Sidst opdateret 09. maj 2013
           
  


HOME

Plakat

DM tilmelding


Modelspecifikation:


PDF


 '


DM i modelbygning 2013
afholdes den 2. og 3. november sammen med:

Tidsplan

Lørdag den 2. november
Kl. 09.00 - 12.00 Indlevering og opstilling af modeller. Alle har adgang til konkurrenceområdet.
Kl. 12.00 – 15.00 Udstilling af de opstillede modeller. Alle har adgang til konkurrenceområdet.
Kl. 15.00 - 18.00 Indledende dommerrunde. Kun adgang for dommere og hjælpere i konkurrenceområdet

Søndag den 3. november
Kl. 08.00 - 10.00 Finalerunde. Kun adgang for dommere og hjælpere på messen.
Kl. 10.00 – 16.00 Dørene åbnes for alle. Alle har adgang til konkurrenceområdet.
Kl. 14.00 - 15.00 Præmieoverrækkelser
Kl. 15.00 – 16.00 Modellerne kan betragtes
Kl. 16.00 Deltagerne må pakke deres modeller

Skematisk oversigt over konkurrenceområde i Valbyhallen - Med forbehold for ændringer

Klasseinddeling ved DM i modelbygning.......

Klasse:
Betegnelse:
A
Propeldrevne fly, helikoptere og svævefly uden for diorama mindre end og lig med med 1:60 (f.eks. 1:72)
A1
Propeldrevne fly, helikoptere og svævefly uden for diorama større end 1:60 ( f.eks. 1:48).
A2
Jetfly og andre fly uden for diorama.
B
Fly i diorama.
C
Militærkøretøjer - Tyske frem til 1946 - udenfor diorama
C1

Militærkøretøjer - Andre - uden for diorama.

D
Militærkøretøjer i diorama.
E
Skibe i og uden for diorama. NB: Diorama bedømmes ikke.
G1
Figurer - rundmassive uden for diorama.
G2
Figurer - fra film og fantasi uden for diorama.
H
Figurer - rundmassive- i diorama.
I
Racerbiler/Motorcykler i og uden for diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
I1
Gadebiler/Motorcykler i og uden for diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
I2
Lastbiler, pickups, varebiler mm.
L
Alt andet der ikke kan placeres i en anden klasse. (Sci-fi og rumfart bla.)
M
Åben dokumentationsklasse.
N
Juniorklasse.

Regler

For deltagerne

1. Hvem kan deltage?: Alle personer kan stille op med et ubegrænset antal modeller i alle klasser. Der kræves ikke medlemsskab af IPMS- Danmark eller anden modelbyggeklub. Fabriksbyggede og/eller malede modeller, der ikke kræver en vis indsats fra modelbyggeren kan ikke deltage.

2. Juniorer: Opstillere der er 16 år eller yngre kan vælge enten at deltage i den åbne juniorklasse, eller i de andre klasser. I juniorklassen kæmper modellerne alle mod alle. Der vil ikke være specielle junior præmier i de andre klasser.

3. Tidligere vindermodeller: Modeller der tidligere har vundet 1., 2. eller 3. præmie ved et af IPMS arrangeret Danmarksmesterskab, kan ikke deltage.

4. Upassende modeller: Overdommeren vil ekskludere/ fjerne enhver model, der af officials vurderes til at være stødende for den brede opfattelse af god smag.

5. Afslutning: Det er ikke tilladt, at fjerne de udstillede modeller før arrangementet officielt er afsluttet.

6. Dokumentation: Det er under ingen omstændigheder tilladt at placere fotografier ved siden af de udstillede modeller. Uanset om det er modeller under opbygning eller af en 1:1 model – dette gælder dog ikke klasse M. Det eneste der er tilladt er en udfyldt modelspecifikation (Der kan downloades fra www.ipms.dk – eller fås tilsendt direkte fra IPMS Danmark.)

7. Modelspecifikation. Enhver model eller diorama i konkurrencen skal ledsages af en udfyldt modelspecifikation. (Der kan downloades fra www.ipms.dk – eller fås tilsendt direkte fra IPMS Danmark.)

8. Placering i klasse. Hvis der opstår diskussion om, hvorvidt en given model står i den rette klasse, vil spørgsmålet blive afgjort af overdommeren.

9. For få modeller. Hvis der er færre en tre modeller i en klasse, forbeholder IPMS-DK sig ret til at overføre disse til en anden klasse.

For modellerne


1. Bedømmelse: Modellerne bedømmes på hvor godt de er bygget, bemalet og ud fra en vurderet sværhedsgrad. Yderligere kriterier tages med i forbindelse med dioramaer og klasse M. Modellerne bliver bedømt som tredimensionelle objekter og undersøges som sådanne. Udover klasse M vil det ikke indgå i bedømmelsen om en model er hypotetisk og derfor som sådan ikke autentisk. Det er UDELUKKENDE kvaliteten af den færdige model der bedømmes. Ud-over klasse M er autenticitet ikke en del af bedømmelsen. Modellerne i konkurrencen må gerne dækkes af klare udstillingsbokse, når publikum er til stede, men skal fjernes inden bedømmelse. Dommerne fjerner ikke udstillingsboksene medmindre modelbyggerne har givet sin tilladelse på forhånd. Modeller i udstillingsbokse vil ikke blive bedømt.

2. Byggematerialer: Der opfordres til at bruge plastik; men det er fuldt ud tilladt at anvende andre materialer efter modelbyggerens ønske. Der skelnes naturligvis på om modellen er baseret på et byggesæt, eller om modellen i større eller mindre grad bygget op fra grunden af. Det sidstnævnte vurderes naturligvis højest.

3. Scratchbyggede eller konverterede modeller vil blive bedømt sammen med andre modeller af samme type. Hvis arbejdet er udført lige så godt som andre modeller, vil dette blive bedømt højere i kategorien ’sværhedsgrad’. Men det vil kun blive taget med i bedømmelsen såfremt, at arbejdet er beskrevet i modelspecifikationen. En konvertering der udelukkende baseres på købte detaljeringssæt vil ikke blive bedømt lige så højt som en lignende model, der er baseret på byggerens egne færdigheder – hvis man som udgangspunkt går ud fra at de kvalitetsmæssigt er identiske.

4. Grundplader/dioramaer. I alle klasser er det tilladt, at præsentere modellen på en grundplade, der ikke vil indgå i bedømmelsen, medmindre der er tale om en decideret dioramaklasse (Se NB.). En grundplade må illudere den flade en model af typen naturligt ville befinde sig på. Der må ikke anvendes andet en fladen. Fly og køretøjer må befinde sig på landingsbane eller vej. Fly der skal bruge støttehjul eller lignende for at kunne fungere som forbilledet må bruge dette. Grundpladen hvorpå modellen er præsenteret skal størrelsesmæssigt harmonere med modellen. Grundplader i overstørrelse vil blive afvist. Dog må der kun være én model og der må ikke være andet end den model på pladen. Evt. opbygninger med figurer, sten, lygtepæle, stiger o.lign. vil gøre at modellen henvises til den tilsvarende dioramaklasse. Pladen vil ikke indgå i bedømmelsen, men skal størrelsesmæssigt passe til modellen/figuren. Dioramaer bedømmes ikke kun på baggrund af hvor høj kvaliteten af modelbygningen er, men også hvor stærk scenens historie er præsenteret.

NB. I klasser der ikke har en selvstændig dioramaklasse, bedømmes diorama ikke. Dette gælder i øjeblikket skibe og biler.


Tillægsregler for klasse M (Dokumentations klasse)

1. Konkurrencen. De opstillede modeller 'kæmper' alle mod alle uanset type. (Fly, militær, biler etc. ) Formålet med denne klasse er at give modelbyggere, der gerne vil vise autentiske modeller en mulighed for det. Det er modelbyggeren, der skal fremlægge dokumentation for udformning, bemaling osv. Dommerne bedømmer om modellen lever op til den givne dokumentation.

2. Dokumentation. Udover modelspecifikationen er den vigtigste forudsætning for at deltage i Klasse M, at den opstillede models farveskema, udstyr, bevæbning mv. kan dokumenteres med fortrinsvis farvebilleder. Det er tilladt at fremlægge billeder fra byggesekvensen, men det er et ufravigeligt krav, at de opstillede modeller har rod i virkeligheden. Henvisninger til litteratur vil være tilladt, hvis fotokopier af dokumentationen er vedlagt. Hvis dokumentatio-nen ikke lever op til disse krav vil modellen/ modellerne blive henvist til den normale klasse. Fotos fra opbygning af modellen alene, vil ikke blive betragtet som fyldestgørende dokumentation og modellen vil blive flyttet til en anden klasse. Det er ikke en betingelse at modellens opbygning afspejler en autentisk situation. F.eks et nedstyrtet fly, eller en sønderskudt kampvogn. Men det vil naturligvis blive vurderet højere.

Bedømmelse i alle klasser.


1. Dommere. Overdommeren briefer alle dommerne før konkurrencen går i gang. Alle dommere er medlem af IPMS- Danmark og er blevet håndplukket mellem de bedste modelbyggere IPMS-DK kan fremvise. Dommere kan bedømme klasser de selv deltager i. Hvis én eller flere af dommerens modeller går igennem til finalerunden, bliver disse modellers pointtildeling tilllagt gennemsnittet af de andre dommeres bedømmelse. Dommeren har altså ikke lejlighed til at give sin egen model/ler point. Fuldstændig objektivitet og upartiskhed vil blive overvå-get, og eventuelle overtrædelser vil fjerne dommeren fra senere deltagelse. Der er mellem 5 og 7 dommere pr. klasse. Der udpeges en 1., 2. og 3. placering i alle klasser. Vindere af sær-præmier udpeges af stilleren. Alle bedømmelser er endelige og kan ikke appelleres.

2. De udpegede dommere bedømmer ikke egne modeller, og dommerne har ikke adgang til oplysningerne om hvem der har lavet de enkelte modeller.